Hakkımızda

Su Ürünleri Tanıtım grubu (STG) Türk Su Ürünleri Sektörünün talebiyle 2008 de Ekonomi Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul Ege ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüler İhracatçı birliklerinden oluşan 11 yönetim kurulu üyesiyle yönetilmektedir.

Su ürünleri ve mamulleri sektöründe yurtiçi ve yurtdışı talebin artırılması, su ürünlerinin imajının geliştirilmesi, yurt dışında markalaşması, hedef ve mevcut pazarlarda pazarlama stratejileri konusunda araştırma ve ortak tanıtım yapılmasına yönelik faaliyetlerin organize edilmesi ve yürütülmesini amaçlamaktadır.

Günümüzde insanların sağlıklı yaşama verdikleri önemin giderek arttığı göz önünde bulundurularak, balığın insan sağlığına olumlu yöndeki etkilerini de ilgili kesimlere aktararak tüketiminin, ihracatının ve pazar payının arttırılması için çalışmaktayız.