İzlenebilirlik

Gıda işleme süreçlerinde izlenebilirlik terimi barkod, etiket vs izleme medyalarıyla tüm üretim hareketlerini adım adım izleme ve kaydetmedir.

Gıda işleme yazılımları, izleme sistemleri herbir veriyi tüm üretim süreci boyunca takıp edebilen ve tüm ekonomik faaliyeti tedarikçi ve ileri satışlarıda dahil ederek tedarik zincirine bağlayacak şekilde uygulanmasını sağlar.

Türk Akuakültür Sektörü en güncel ve etkin kalite ve süreç yönetimi sistemlerini tam entegre bir şekilde kullanarak tüm üretim süreçlerini canlı dan işlenmiş ürüne kadar izleyebilen; BRC, IFS, Global GAP ve HACCP süreçlerini kullanmaktadır.