Amaç ve Hedefler

STG nin amacı Turk su ürünleri talebini yurtiçi ve yurtdışında arttırımak, imajını geliştirmek, Yurt dışında bu ürünleri bir marka haline getirmek Hedef ve mevcut pazarlarda pazarlama stratejilerini etüt etmek, pazarlama aktivitelerini organize etmek ve uygulamaktır.