Global İhtiyaç ve Tüketimler

Dünya balıkçılık ürünleri toplam üretimi 2015 yılında yaklaşık 163 milyon tona ulaşmıştır. Söz konusu üretim, insan tüketimine yönelik üretimin yanı sıra, balık yemi, balık yağı vs. gıda dışı amaçlı kullanıma yönelik üretimi de kapsamaktadır. Dünya toplam balıkçılık üretiminin %57’sini yakalama balıkçılık (93 milyon ton), %43’ını ise kültür balıkçılığı (70 milyon ton) oluşturmaktadır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) rakamlarına göre, dünya kültür balıkçılığı üretimi 2015 yılı raporuna göre 70.2 milyon tona ulaşmıştır. Söz konusu üretimin değer olarak 150 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.

Tüketim ve yaşam alışkanlıkları açısında benzerlik gösterdiği varsayarak kriter aldığımız Avrupa Birliği’nde kişi başı yıllık ortalama balık ve deniz ürünleri tüketimi 23,1 kg ile dünya ortalamasının (18,9 kg.) üzerindedir. Türkiye bu sıralamanın tamamen dışında bir rakamla yaklaşık 7,5 kilo ile listede yer almaktadır.

Kaynak : FAO ve TC. Ekonomi Bakanlıği Turkiye Balıkçılık Sektör Raporu 2015

Europe (pdf)

World (pdf)